Privacyverklaring

 

Wie zijn we?

Heidekruid Massages

KVK-nummer 67726321

Vestigingsnummer 000036230189

 

Wat zijn onze contactgegevens?

Heidekruid 64

3068RW Rotterdam

06 3390 2687

info@heidekruidmassages.nl

 

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

We verzamelen gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw eerdere bezoeken (datum, tijd. soort massage, bijzonderheden) om:

- Afspraken in te plannen

- U goed te kunnen behandelen

- U te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen van werktijden

- Indien gevraagd, inkomsten en gewerkte uren te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst

Dit zijn gegevens die u zelf met ons deelt. U hoeft deze niet met ons te delen om behandeld te worden.

 

Met wie zullen we uw persoonsgegevens delen?

Niet, tenzij dit wettelijk wordt verplicht (bijvoorbeeld via de Belastingdienst).

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Net zo lang als de Belastingdienst de gegevens kan opvragen

 

Mag u de door ons opgeslagen persoonsgegevens opvragen?

Ja, u mag uw eigen persoonsgegevens opvragen. Deze zullen wij dan met u delen. Indien gevraagd zullen we uw persoonsgegevens ook verwijderen of corrigeren.

 

Kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Heidekruid Massages?

Ja. dit kunt u ons laten weten. U kunt ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring  is opgesteld in het kader van de AVG en komt in aanvulling op de door de webhost automatisch gegenereerde Privacyverklaring over het gebruik van Google Analytics en Recaptcha (zie voetnoot van deze website).